การรีเซ็ตหน้าเริ่มต้นของ Internet Explorer

การเปิด Internet Explorer ในไซต์ที่ใช้กันทั่วไปจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเมื่อคุณนั่งทำงานในตอนเช้า หากหน้าเริ่มต้นของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณเพียงแค่ต้องการตั้งค่าในตอนแรกสิ่งที่คุณต้องทำคือไปที่หน้าที่คุณต้องการเริ่มจากนั้นคลิกปุ่มสองสามปุ่มในการตั้งค่าของคุณ การตั้งค่าโฮมเพจ Internet Explorer ของคุณ สำหรับ Internet Explorer บน Windows 8 ให้เริ่มโดยไปที่หน้าที่คุณต้องการตั้งเป็นหน้าเริ่มต้น จากนั้นชี้ไปที่มุมล่างของหน้าจอจากนั้นเลือก“ การตั้งค่า” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิก“ ตัวเลือก” จากนั้นคลิก“ ปรับแต่ง” ภายใต้การตั้งค่าหน้าแรก จากนั้นคลิก "เพิ่มไซต์ปัจจุบัน" และคลิก "เพิ่ม" เพื่อทำให้ไซต์เป็นโ

ทฤษฎีแรงจูงใจในองค์กร

ตั้งแต่สมัยโบราณผู้นำธุรกิจพยายามหาวิธีจูงใจคนงาน ในขณะที่ความกลัวการลงโทษทางร่างกายอาจได้ผลในการสร้างปิรามิด แต่ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นสำหรับยุคปัจจุบัน พนักงานที่มีแรงจูงใจดีมักคิดว่ามีประสิทธิผลและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในขณะที่พนักงานที่มีแรงจูงใจไม่ดีสามารถขัดขวางการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจ มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในองค์กรและไม่มีทฤษฎีใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นยาครอบจักรวาล ทฤษฎี X, Y และ Z ทฤษฎี X ได้รับการสนับสนุนโดยซิกมุนด์ฟรอยด์ซึ่งเชื่อว่าผู้คนทำงานเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยเท่านั้นและคนงานสามารถถูกกระตุ้นได้จากการบีบบังคับโดยใช้รางวัลหรือการลงโทษ

วิธีกำหนดมูลค่าสำหรับธุรกิจ

การรู้คุณค่าของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณกำหนดราคาขายในฐานะผู้ขายหรือประเมินว่าราคาที่ขอนั้นยุติธรรมต่ำกว่าหรือราคาสูงเกินไปในฐานะผู้ซื้อ ในการกำหนดมูลค่าของธุรกิจเจ้าของหรือผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะต้องตรวจสอบหลาย ๆ ด้านของธุรกิจ เมื่อประเมินพื้นที่เหล่านี้แล้วให้เปรียบเทียบธุรกิจกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยในการกำหนดมูลค่าปัจจุบัน แม้ว่าคุณจะไม่ได้ซื้อหรือขายในขณะนี้ แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะรู้ว่าธุรกิจมีมูลค่าเท่าใด1คำนวณมูลค่าทรัพย์สินรวมของธุรกิจ ตัวเลขนี้ประกอบด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นของ บริษัท ตลอดจนบัญชีลูกหนี้และเงินสดในมือ ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจเป็นเจ้าของอาคาร 150,000 ดอลลาร์ในที่ดิ

การดูหมิ่นและความหยาบคายในที่ทำงาน

การดูหมิ่นและความหยาบคายในที่ทำงานสามารถทำลายขวัญกำลังใจของ บริษัท และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นพิษ นอกเหนือไปจากวิธีที่ผู้คนจัดการกับเพื่อนร่วมงาน - ผู้ที่แสดงพฤติกรรมไม่เคารพมักจะหยาบคายกับลูกค้าเช่นกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางธุรกิจที่จะต้องมีนโยบายในการระบุและกำหนดวินัยพนักงานอย่างเหมาะสมที่ประพฤติตนในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นขุ่นเคืองหรือดูหมิ่น นโยบายที่ชัดเจนและการบังคับใช้เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายบานปลายนโยบายและความคาดหวังของ บริษัททบทวนคู่มือพนักงาน บริษัท ของคุณและนโยบายใดที่มีอยู่เกี่ยวกับความหยาบคายและการไม่เคารพ หากไม่มีให้ปรับปรุงคู่มือและให้ความรู้แก่พ

วิธีสร้างแผนภูมิต้นทุน - ปริมาณ - กำไร

ผู้นำทางธุรกิจต้องอาศัยอัตราส่วนแผนภูมิและสูตรต่างๆเพื่อวัดประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องจัดการ แผนภูมิต้นทุนปริมาณกำไรเป็นหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้น เกี่ยวข้องกับราคาที่ธุรกิจจ่ายเพื่อผลิตสินค้าที่พวกเขาขาย ในขณะที่การสร้างแผนภูมิต้นทุน - ปริมาณ - กำไรนั้นค่อนข้างง่าย แต่ก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ซับซ้อนและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูล ตามชื่อที่ระบุแผนภูมิต้นทุน - ปริมาณกำไรประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท ในการสร้างแผนภูมิคุณจะต้องมีข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านของการดำเนินงาน ข้อมูลส่วนแรกคือต้นทุนการผลิตคงที่ทั้งหมดของธุรกิจซึ่งเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสินค้าที่ผลิต ข

วิธีการกระทบยอดเงินสดย่อย

เจ้าของธุรกิจตรวจสอบกองทุนเงินสดย่อยที่ตั้งสำรองไว้เป็นประจำสำหรับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเช่นบัตรสำหรับพนักงานที่ป่วยกะทันหันหรือซื้ออุปกรณ์สำนักงานบางส่วนระหว่างคำสั่งซื้อจำนวนมาก การตรวจสอบจะช่วยให้คุณยืนยันได้ว่าพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนรวมทั้งผู้ที่ขอเงินสดย่อยใช้เงินกองทุนอย่างถูกต้องและไม่ขโมยจากกองทุน คุณกระทบยอดเงินสดย่อยโดยเปรียบเทียบยอดรวมของเงินสดเดิมที่วางอยู่ในลิ้นชักกับเงินสดทั้งหมดที่เหลืออยู่และบันทึกเงินสดทั้งหมดที่ถอนออกไป1นับเงินกระดาษที่เหลือในลิ้นชักกองทุนเงินสดย่อยจากนั้นเขียน "เงินสด" และยอดรวมลงในแผ่นกระดาษ ลบและนับเหรียญเขียน "เหรียญ" บนกระดาษและผลรวม บว

นโยบายวินัยในสถานที่ทำงาน

นโยบายและความคาดหวังขององค์กรทำให้ บริษัท ดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ในบางครั้งคุณอาจเผชิญกับพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎในที่ทำงาน นโยบายวินัยในสถานที่ทำงานกำหนดวิธีการที่ยุติธรรมในการจัดการกับพนักงานที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการละเมิดเล็กน้อยเช่นการแต่งกายผิดระเบียบหรือที่สำคัญเช่นการล่วงละเมิด การลงโทษทางวินัยพนักงานอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม วัตถุประสงค์ นโยบายวินัยในสถานที่ทำงานระบุขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการลงโทษทางวินัยพนักงานสำหรับเหตุการณ์เฉพาะที่ขัดต่อนโยบายอื่น ๆ ของ บริษัท ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ

วิธีสร้างแกดเจ็ตกล่องข้อความแยกต่างหากในบล็อกเกอร์

เว็บไซต์ Blogger ที่ Google เป็นเจ้าของมีแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้และธุรกิจสามารถสร้างบล็อกของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บล็อกสามารถเสริมด้วยวิดเจ็ตพิเศษและคุณลักษณะต่างๆของไซต์เช่นรายการโพสต์ที่เก็บถาวรแท็กระบบคลาวด์และลิงก์ผู้สนับสนุน สามารถเชื่อมโยงบล็อกต่างๆกับบัญชี Google บัญชีเดียวได้หากจำเป็น มีการเพิ่มแกดเจ็ตใหม่ผ่านทางลิงก์เค้าโครงทางด้านซ้ายของแดชบอร์ด1เข้าสู่บัญชี Blogger ของคุณที่ blogger.com โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คลิกชื่อบล็อกที่คุณต้องการเพิ่มแกดเจ็ตกล่องข้อความ2คลิกลิงก์ "เค้าโครง" ทางด้านซ้ายของหน้าจอ หน้าจอถัดไปจะแสดงเทมเพลตเลย์เอาต์สำหรับบล็อกปัจจุบันรวมถึงชื่อโพสต์และแก

วิธีการติดตั้ง Memory Stick ในโน้ตบุ๊ก Dell

แล็ปท็อป Dell เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขาใช้สองวิธีในการจัดเก็บข้อมูล: ฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่และหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ซึ่งจะไม่เก็บข้อมูลที่มีอยู่เมื่อปิดพีซี . โปรเซสเซอร์ในแล็ปท็อปสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก RAM ได้เร็วกว่าที่สามารถทำได้จากฮาร์ดไดรฟ์ดังนั้นจึงใช้ RAM เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว การอัปเกรด RAM เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ถูกที่สุดและง่ายที่สุดที่ธุรกิจสามารถทำได้เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการอัปเดตอยู่เสมอ การติดตั้งเมมโมรี่สติ๊กเพิ่มเติมในแล็ปท็อป Dell สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพีซีได้ การเตรียมการ 1เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่เว็

วิธีการรวมอีเมลเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับรายอื่น

การส่งต่ออีเมลจะใส่รายละเอียดลงในข้อความใหม่ที่คุณส่งไปยังผู้รับรายอื่น เมื่อเกี่ยวข้องกับอีเมลหลายฉบับคุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาของแต่ละข้อความลงในอีเมลใหม่หากคุณต้องการรวมไว้ทั้งหมดซึ่งเป็นงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและลำบาก การรวมอีเมลหลายฉบับเข้าด้วยกันคุณสามารถส่งต่อทั้งหมดพร้อมกันเป็นไฟล์แนบไปยังข้อความใหม่ทำให้ผู้รับสามารถดูทีละฉบับในขณะที่ลดงานที่ต้องรวบรวมเพื่อส่งต่อ1เปิดไคลเอนต์อีเมลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณและไปที่โฟลเดอร์กล่องขาเข้า2กดปุ่ม "Ctrl" บนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลื่อนดูอีเมลคลิกแต่ละอันที่คุณต้องการส่งต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่ม "Ctrl" เมื่อคลิกเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกการเลือ