วิธีการรีสตาร์ท HP Recovery Manager

HP Recovery Manager มีเครื่องมือในการคืนคอมพิวเตอร์ในสำนักงานของคุณให้กลับสู่สภาวะการทำงานเริ่มต้น ตัวจัดการการกู้คืนสามารถช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญของระบบได้โดยไม่ต้องอาศัยบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพ กระบวนการนี้จะลบข้อมูลโปรแกรมและไฟล์ทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการล้างข้อมูลคอมพิวเตอร์หลังจากพนักงานลาออกหรือถูกไล่ออก รีสตาร์ท HP Recovery Manager เพื่อเข้าถึงเครื่องมือการกู้คืนสำหรับระบบของคุณ วางฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกไว้ใกล้ ๆ ในกรณีที่คุณต้องการกู้ไฟล์ใด ๆ จากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์

1

คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows และพิมพ์ "recovery" ในช่อง Search

2

คลิกตัวเลือก "Recovery Manager" ที่ปรากฏขึ้น คลิกตัวเลือก "การกู้คืนระบบ" ในหมวดหมู่ "ฉันต้องการความช่วยเหลือทันที"

3

คลิก "ถัดไป" และคอมพิวเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ท เมื่อรีสตาร์ทเสร็จสิ้น HP ของคุณจะเปิดสภาพแวดล้อมการกู้คืนทันที

4

คลิกตัวเลือก "Back Up Your Files First" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นและเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ คลิก "ถัดไป" เพื่อเปิดหน้าต่างการเลือกไฟล์ คลิกช่องทำเครื่องหมายสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลแล้วคลิก "ถัดไป" เพื่อบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก

5

คลิก "ถัดไป" เมื่อการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์เพื่อเริ่มกระบวนการกู้คืนสำหรับคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ ผู้จัดการการกู้คืนจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์