การบริหารความเสี่ยงในการพยาบาลคืออะไร?

หน้าที่การงานของพยาบาลแตกต่างกันไปโดยสะท้อนถึงความเก่งกาจและคุณค่าของพวกเขาตลอดทั้งระบบการดูแลสุขภาพ ความมุ่งมั่นในวิชาชีพหลักประการหนึ่งของพวกเขาคือการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ป่วย สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพสิ่งนี้ทำให้พยาบาลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครที่จะมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยง ความเข้าใจในการปฏิบัติงานประจำวันช่วยให้สามารถระบุด้านที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจเป็นอันตรายของขั้นตอนของโรงงานได้

การบริหารความเสี่ยง

แม้ว่าผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีทักษะสูง แต่ก็ยังคงเป็นมนุษย์และสามารถทำผิดพลาดได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์ของผู้ป่วยอาจได้รับผลกระทบและ - ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด - สร้างความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาสำหรับสถานพยาบาล บางครั้งโรงพยาบาลหรือคลินิกอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีโดยการกำหนดขั้นตอนที่ให้การกำกับดูแลที่ไม่ดีหรือแนวทางที่ไม่เหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงจะทำการ "วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง" เพื่อพิจารณาว่าอะไรผิดพลาดและเพราะเหตุใด

บทบาทของ RN

ทักษะทางคลินิกของพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ป่วยเป็นคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับบทบาทการจัดการความเสี่ยง เมื่อผู้ป่วยได้รับการระบุไม่ถูกต้องเมื่อศัลยแพทย์ทิ้งสิ่งแปลกปลอมไว้ในผู้ป่วยเมื่อใช้ยาผิดหรือผู้ป่วยติดเชื้อขณะอยู่ในโรงพยาบาลพยาบาลด้านการจัดการความเสี่ยงสามารถสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นใหม่ได้ หลังจากวิเคราะห์ปัญหาแล้วพวกเขาสามารถแนะนำขั้นตอนในการปรับปรุงขั้นตอนและลดโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้