วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในเบราว์เซอร์

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงเว็บไซต์ในนามของคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันที่อยู่ IP และข้อมูลประจำตัวของคอมพิวเตอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยังแคชเว็บไซต์ที่เข้าถึงก่อนหน้านี้เพื่อให้โหลดได้เร็วขึ้นในครั้งต่อไปที่คอมพิวเตอร์พยายามเข้าถึง การเอาพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ออกอาจทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้เนื่องจากการเปิดเผยที่อยู่ IP และการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการกำหนดค่าพร็อกซีนโยบายกลุ่มสามารถบังคับใช้เพื่อปิดใช้งานตัวเลือก

1

คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows พิมพ์ "gpedit.msc" ในช่อง Search แล้วกด "Enter" ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง Local Group Policy Editor

2

ขยายส่วน "การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์" และขยายส่วน "เทมเพลตการดูแลระบบ"

3

ขยายส่วน "Windows Components" และเลือก "Internet Explorer"

4

คลิกขวาที่ "ปิดใช้งานการเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี" แล้วคลิก "แก้ไข"

5

เลือกปุ่มตัวเลือก "เปิดใช้งาน" คลิก "นำไปใช้" และคลิก "ตกลง"

6

ปิดหน้าต่าง Local Group Policy Editor

7

คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows พิมพ์ "cmd" ในช่อง Search แล้วกด "Enter" เพื่อเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

8

พิมพ์ "gpupdate / force" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่พรอมต์คำสั่งแล้วกด "Enter" เพื่อบังคับให้อัปเดตนโยบายบนคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าต่างพรอมต์คำสั่งเมื่อการอัปเดตนโยบายเสร็จสมบูรณ์