การปรับโครงสร้างองค์กรหมายถึงอะไรใน บริษัท ?

ธุรกิจสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ทุกขนาดในระหว่างการดำเนินงาน การปรับโครงสร้างองค์กรจะเกิดขึ้นเช่นเมื่อธุรกิจหรือ บริษัท ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญหรือยกเครื่องกลยุทธ์โดยเปลี่ยนโฟกัสตลาดหรือปรับโครงสร้างลำดับชั้นของผู้บริหารและพนักงาน

สิทธิประโยชน์

เมื่อ บริษัท ตัดสินใจที่จะจัดโครงสร้างใหม่อาจทำเช่นนั้นในลักษณะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาหรือโดยการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นในการดำเนินงานหรือบริการ การจัดระเบียบใหม่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการล้มละลาย ธุรกิจอาจรวมสองแผนกขึ้นไปเพื่อประหยัดเงินหรือเพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่พันธกิจของ บริษัท การเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดอย่างมากหรือแม้แต่การเลิกจ้างพนักงานที่มีผลงานไม่ดี ประโยชน์ของการปรับโครงสร้างองค์กรสามารถประหยัดต้นทุนให้กับธุรกิจการบริหารจัดการที่คล่องตัวการเปิดช่องทางการสื่อสารและความสามารถในการทำให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

Roadblock

ธุรกิจสามารถเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร ในระดับพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงมักจะได้รับการต่อต้านจากทั้งผู้จัดการและพนักงาน บริษัท อาจต้องขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือทีมปรับโครงสร้างเพื่อนำทางธุรกิจเข้าสู่ขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาด้านกฎหมายการเงินและทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับโครงสร้างหรือการปรับโครงสร้างองค์กร การให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสามารถลดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ บริษัท สามารถรักษาสถานะที่แข็งแกร่งได้