อะไรทำให้พนักงานพึงพอใจ?

ความพึงพอใจของพนักงานอธิบายถึงระดับความสุขของคนทำงาน ความพึงพอใจของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลผลิตของพนักงาน คนงานที่มีความพึงพอใจของพนักงานสูงมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าคนงานที่ไม่พอใจ บริษัท ต้องเข้าใจสิ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงขวัญและกำลังใจใน บริษัท ของตน

ความยืดหยุ่นของพนักงาน

บริษัท ที่ให้ความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแก่พนักงานมักจะมีพนักงานที่มีความพึงพอใจของพนักงานสูง บาง บริษัท เสนอความยืดหยุ่นโดยการจัดตารางการทำงานใหม่ให้เหมาะกับพนักงานมากขึ้น บางองค์กรใช้ตารางการทำงานที่เซเพื่อช่วยให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจราจรและลดความเครียดจากการขับรถ พนักงานมีความเครียดน้อยลงเมื่อเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการไปทำงานตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการตำหนิจากผู้จัดการ

มีเวลาทำงานมากขึ้น

หลาย บริษัท ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม พนักงานที่ต้องเผชิญกับกำหนดเวลามักจะต้องเผชิญกับความเครียดมากมายในความพยายามที่จะพบเจอ พนักงานที่ได้รับเวลาในการทำงานมากขึ้นชื่นชมท่าทางจากผู้จัดการ นายจ้างสามารถให้เวลากับพนักงานในการทำงานมากขึ้นโดยตัดการประชุมทีมและการฝึกอบรมในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

พนักงานที่ได้รับค่าจ้างที่สามารถแข่งขันได้และสวัสดิการต่างๆมีแนวโน้มที่จะได้รับความพึงพอใจของพนักงานสูงกว่าพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำโดยไม่มีผลประโยชน์ คนงานสามารถให้ความสำคัญกับการผลิตได้เมื่อไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินไปจ่ายบิลได้อย่างไร พนักงานที่รู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างเพียงพอประสบการณ์ขวัญกำลังใจต่ำและผลผลิตลดลง พนักงานที่ได้รับค่าจ้างน้อยมักจะออกจากงานเพื่อค้นหาโอกาสที่ดีกว่า บริษัท ต่างๆสามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานได้โดยเสนอค่าจ้างและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

การเติบโตในอาชีพ

พนักงานให้ความสำคัญกับงานและนายจ้างของพวกเขาเมื่อได้รับโอกาสที่จะก้าวหน้าภายใน บริษัท เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่พนักงานให้คุณค่า แต่การเพิ่มความรับผิดชอบก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อพนักงานเข้าใจว่าวัฒนธรรมขององค์กรคือการส่งเสริมภายในพนักงานจะเพิ่มความพยายามสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อทีมและมีส่วนร่วมในแนวคิดสร้างสรรค์ พนักงานที่รู้ว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นภายใน บริษัท บางครั้งก็ขาดแรงจูงใจซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ บริษัท ในระยะยาวเท่านั้น

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้จัดการเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจ พนักงานได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการ ผู้จัดการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานโดยการยอมรับการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของพนักงาน พนักงานไม่ได้มองหาการยอมรับทางการเงินเสมอไป แต่ต้องการการยกย่องจากหัวหน้างานเพื่อให้ได้งานที่ทำได้ดี ผู้จัดการที่ดีส่งเสริมผลผลิตและนวัตกรรมโดยการให้คุณค่ากับข้อมูลของพนักงาน