วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยใน Excel จากหลายแผ่น

Microsoft Excel 2010 มีสูตรสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยจากแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ก่อนที่คุณจะใช้สูตรนี้ให้ตรวจสอบว่าแผ่นงานแต่ละแผ่นมีการจัดรูปแบบเหมือนกัน ใช้สูตรนี้หากป้อนค่าในช่วงเซลล์เดียวกันในแต่ละแผ่นงานเช่นเซลล์ D3 ถึง D12 หรือ“ D3: D12” ในแผ่นงาน 1 ถึงแผ่นงาน 3 การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันช่วยให้สามารถคำนวณได้ในหลายแผ่นงาน ช่วงของเซลล์เดียวกันนี้บนแผ่นงานหลายแผ่นเป็นการอ้างอิง 3 มิติ

1

เปิดสมุดงาน Excel

2

คลิกเซลล์แผ่นงานที่คุณต้องการป้อนค่าเฉลี่ย

3

พิมพ์“ = AVERAGE (“ ในเซลล์ที่เลือกนี้แถบสูตรจะแสดงข้อความนี้ด้วย

4

คลิกเคอร์เซอร์หรือตัวชี้เหนือแท็บของแผ่นงานแรกที่คุณต้องการอ้างอิง แท็บนี้จะปรากฏในส่วนล่างของหน้าจอแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น“ Sheet1” ปล่อยปุ่มเมาส์

5

กดแป้น "Shift" ค้างไว้แล้วคลิกแท็บสำหรับแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น“ Sheet4” การเลือกนี้จะแสดงเป็น“ Sheet1: Sheet4!” ในเซลล์และแถบสูตรที่เลือก

6

คลิกและลากเคอร์เซอร์บนช่วงของเซลล์สำหรับการอ้างอิงนี้ ช่วงนี้จะคัดลอกและแสดงในเซลล์และแถบสูตรที่เลือก ตัวอย่างเช่น“ B2: B10”

7

พิมพ์วงเล็บปิด“)” เพื่อกรอกสูตรนี้ สูตรของคุณสำหรับตัวอย่างนี้ควรแสดงเป็น“ = AVERAGE (Sheet1: Sheet4! B2: B10)” ทั้งในเซลล์ที่เลือกและแถบสูตร

8

กดปุ่ม“ Enter” เพื่อเริ่มการคำนวณ ค่าเฉลี่ยจะปรากฏในเซลล์ที่เลือก

9

บันทึกสมุดงานนี้