จะส่งผลต่อกำไรสุทธิอย่างไร

ธุรกิจต่างๆดำเนินการเพื่อสร้างผลกำไรสุทธิโดยการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจส่วนใหญ่วิเคราะห์การเงินของตนเป็นประจำและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดที่ได้รับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของธุรกิจ ได้แก่ การซื้อปริมาณสินค้าที่ขายและต้นทุนแรงงาน

เกี่ยวกับกำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของ บริษัท คือจำนวนกำไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่ บริษัท ต้องหัก ได้แก่ ต้นทุนสินค้าที่ซื้อแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท หากกำไรสุทธิเป็นลบแสดงว่า บริษัท ต้องขาดทุนสำหรับงวดนั้น บริษัท ส่วนใหญ่พยายามเพิ่มผลกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มกำไรสุทธิ

เพื่อเพิ่มกำไรสุทธิ บริษัท อาจพยายามลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ บริษัท ต่างๆสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อสินค้าน้อยลงลดต้นทุนแรงงานหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต บริษัท ต่างๆสามารถเพิ่มรายได้โดยดึงดูดลูกค้ามากขึ้นผ่านการโฆษณาการขายในตลาดใหม่หรือเพิ่มราคาสินค้าที่ขายหรือบริการที่พวกเขาเสนอ

กำไรสุทธิลดลง

โดยทั่วไป บริษัท ต่างๆจะไม่ลดกำไรสุทธิด้วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของ บริษัท อาจลดลงตามธรรมชาติหาก บริษัท สูญเสียรายได้หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัท อาจสูญเสียรายได้หากผลิตภัณฑ์หรือบริการล้าสมัย นอกจากนี้ยังอาจสูญเสียรายได้หากมีคู่แข่งเข้ามาในตลาด บริษัท อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากขึ้นหากค่าเช่าหรือค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นหากเพิ่มค่าจ้างสำหรับคนงานหรือหากค่าวัสดุที่จำเป็นของ บริษัท เพิ่มขึ้น

ข้อควรพิจารณา

นักลงทุนที่มีศักยภาพอาจพิจารณากำไรสุทธิของธุรกิจเมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนใน บริษัท แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว บริษัท ต่างๆจะไม่ต้องการลดผลกำไรสุทธิ แต่ก็อาจจำเป็นที่ บริษัท จะต้องลดกำไรสุทธิลงชั่วคราวเพื่อเพิ่มขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่นธุรกิจอาจลดราคาสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น วิธีปฏิบัตินี้จะช่วยลดกำไรสุทธิชั่วคราว แต่จะเพิ่มขึ้นในที่สุด