การตั้งค่า Salon Transcripts ใน QuickBooks

Intuit QuickBooks สามารถใช้ได้กับทุกความพยายามทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติมากมายที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจเกือบทุกประเภทรวมถึงร้านทำผมและร้านเสริมสวย การตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของ QuickBooks ช่วยให้เจ้าของร้านเสริมสวยสามารถสร้างคุณสมบัติ ณ จุดขายที่หลากหลายเพื่อแสดงการถอดเสียงของกิจกรรมร้านเสริมสวยในแต่ละวัน

จุดขาย

วิธีหนึ่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านเสริมสวยของคุณได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การถอดเสียงโดยละเอียดคือการใช้ซอฟต์แวร์ ณ จุดขายที่ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมการขายของคุณตลอดทั้งวัน มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อการนี้ ระบบ ณ จุดขายช่วยให้คุณสามารถควบคุมขั้นตอนการบัญชีต่างๆของบัญชีได้จากส่วนกลางเช่นการควบคุมสินค้าคงคลังรายงานการออกใบแจ้งหนี้และการรับและการปฏิบัติทางบัญชีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

ยอดขายรายวัน

Michelle Long จาก Intuit ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแนะนำให้ผู้ที่ทำงานในธุรกิจร้านเสริมสวยใช้ซอฟต์แวร์ ณ จุดขายเพื่อสร้างเทปลงทะเบียนในตอนท้ายของแต่ละวัน จากนั้นเธอแนะนำให้ป้อนข้อมูลลงใน QuickBooks ขั้นแรกไปที่ตัวเลือก "สร้างลูกค้าใหม่" จากนั้นตั้งชื่อลูกค้าใหม่ว่า "ยอดขายรายวัน" เพื่อป้อนผลรวมของคุณลงใน QuickBooks ในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

ลูกค้ารายบุคคล

คุณยังสามารถใช้ QuickBooks สำหรับการจัดการลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย รับข้อมูลจากลูกค้าแต่ละรายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อพวกเขาเข้ามาตลอดทั้งวัน ใช้ซอฟต์แวร์ ณ จุดขายของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าคัดลอกไปยังสเปรดชีตแล้วดาวน์โหลดลงใน QuickBooks ในภายหลัง จุดประสงค์ในการทำเช่นนี้คือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าที่อาจไม่ได้ใช้บริการของคุณเป็นเวลานาน นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งเอกสารส่งเสริมการขายและคำอวยพรวันหยุดให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขากลับเข้ามาอีก

การกำหนดเส้นภาษี

Intuit ยังสามารถช่วยร้านของคุณในการกรอกข้อมูลภาษีของคุณได้เร็วกว่าที่คุณจะทำได้ตามปกติ คุณสามารถกำหนดรายการภาษีให้กับแหล่งรายได้ต่างๆที่คุณได้รับตลอดทั้งวันหรือสัปดาห์การทำงาน คุณสมบัติของ Intuit ช่วยให้คุณสามารถกำหนดประเภทรายได้ให้กับแหล่งรายได้แต่ละแหล่งเพื่อให้ข้อมูลถูกส่งออกไปยังแบบฟอร์มภาษีของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นปี คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการถอดเสียงของคุณโดยการลบงานเพิ่มเติมที่ Intuit สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ