เหตุใดการปฐมนิเทศจึงมีความสำคัญต่อพนักงาน

ความสำคัญของการปฐมนิเทศในธุรกิจมักจะไม่ชัดเจน การปฐมนิเทศและกระบวนการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้าใจกระบวนการของ บริษัท และบทบาทงาน การปฐมนิเทศตอบสนองวัตถุประสงค์ทางกฎหมายผ่านแผนกทรัพยากรบุคคลและยังสร้างบุคลากรที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญของการปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศกำหนดขั้นตอนสำหรับนโยบายของ บริษัท และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลภายในธุรกิจ พนักงานทุกคนควรได้รับคู่มือพนักงานและเอกสารกระบวนการและนโยบายของ บริษัท ทั้งหมด

นี่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานการล่วงละเมิดทางเพศและนโยบายสำคัญของ บริษัท กระบวนการปฐมนิเทศนี้มีความสำคัญสำหรับพนักงาน แต่ยังช่วยลดความรับผิดทางกฎหมายสำหรับ บริษัท ด้วยการกำหนดมาตรฐานที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างเช่นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในโรงพยาบาลจะรวมถึงปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในภาพรวมเช่นการล่วงละเมิดทางเพศและการปฏิบัติในที่ทำงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์ประกอบการปฐมนิเทศที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรงพยาบาลเช่นตารางเวลาค่าจ้างค่าล่วงเวลาการวางแนวทางกายภาพในอาคารขนาดใหญ่และกระบวนการสื่อสารระหว่างพนักงานผู้จัดการแผนกและทรัพยากรบุคคล

ชี้แจงงานและตอบคำถาม

การรู้จุดติดต่อและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนชุดสิทธิประโยชน์และการบริหารทุกอย่างในหน้าที่การงานจะช่วยชี้แจงงานและตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพและนโยบายสถาบันที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมและกระบวนการ

การปฐมนิเทศครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลนโยบายของ บริษัท และโปรโตคอลของนายจ้างที่มีโอกาสเท่าเทียมกันในภาพรวม การเตรียมความพร้อมเป็นองค์ประกอบภาพที่ใหญ่กว่าซึ่งรวมทั้งการปฐมนิเทศและการรวมตัวกันของพนักงาน

การบูรณาการนำพนักงานเข้าสู่กระบวนการของ บริษัท เฉพาะสำหรับบทบาทงานของพวกเขาผ่านการฝึกอบรมและการศึกษา สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยพื้นฐานเช่นการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและพื้นที่ทำงาน นอกจากนี้ยังหมายถึงการแนะนำพวกเขาให้กับเพื่อนร่วมงานและการจัดตั้งกระบวนการสื่อสาร

ตัวอย่างเช่นบทบาทที่ใช้เทคโนโลยีจะต้องใช้อีเมลของ บริษัท โปรไฟล์บนแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในเช่น Slack และการเข้าถึงระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน พนักงานขายจะต้องมีการเข้าถึงและการฝึกอบรมในระบบ CRM เพื่อบันทึกและติดตามโอกาสในการขายและการขายและพวกเขาจะต้องมีการฝึกอบรมสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการส่งมอบข้อตกลงที่ปิดไปแล้วให้กับทีมบัญชีและผู้ให้บริการภายใน บริษัท

การเริ่มต้นใช้งานครอบคลุมน็อตและสลักเกลียวทั้งหมดที่ใช้งานได้จริงและนำพนักงานใหม่เข้าสู่วง หลังจากเริ่มงานแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่งานทันทีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพราะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดและมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน

บทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

การปฐมนิเทศสร้างบทบาทความต้องการงานและความคาดหวังที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตอบคำถามก่อนที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดความขัดแย้งตามประเด็นทางประวัติศาสตร์ การบรรเทาความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการปฐมนิเทศ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มความมั่นใจของพนักงานโดยการลดความคลุมเครือ มีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนควบคู่ไปกับระบบการสื่อสารระหว่างพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างาน หลังจากการปฐมนิเทศพนักงานรู้ว่าใครควรพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการงานที่แตกต่างกัน

หลังจากกำหนดความคาดหวังและพนักงานถูกรวมเข้ากับพนักงานแล้วพวกเขาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฐมนิเทศยังสร้างน้ำเสียงเชิงบวกและสร้างความรู้สึกปลอดภัยเนื่องจากพนักงานทราบดีว่าพวกเขาได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติและการคุกคามภายใต้นโยบายของ บริษัท ที่ชัดเจน พินัยกรรมลงนามในคู่มือพนักงานและทำหน้าที่เหมือนสัญญาที่มีผลบังคับใช้