ข้อดีของธุรกิจแบบรวมศูนย์

ในธุรกิจที่รวมศูนย์กลุ่มผู้นำหลักจะมีอำนาจส่วนใหญ่ในการตัดสินใจที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวทางการกระจายอำนาจซึ่งการตัดสินใจกระจายไปในหมู่ผู้บริหารระดับล่างถึงระดับกลางในสถานที่หรือภูมิภาคต่างๆ แต่ละรูปแบบมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ในระดับท้องถิ่นการกระจายอำนาจช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่การรวมศูนย์จะช่วยให้การตัดสินใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทั้ง บริษัท การตัดสินใจบางอย่างเช่นวิธีตอบสนองต่อเหตุการณ์ข่าวเชิงลบควรดำเนินการโดยผู้บริหารหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจและการตอบสนองอย่างทันท่วงทีมักมีความสำคัญต่อการนำไปปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ

การรวมศูนย์ยังเน้นถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจดังนั้นคนเหล่านั้นจึงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการตัดสินใจและดำเนินการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเครดิตจะไปถึงคนที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกันผู้มีอำนาจตัดสินใจของ บริษัท รู้สึกถูกบังคับให้ลงทุนเวลาความพยายามและพลังงานที่เหมาะสมในการค้นคว้าการตัดสินใจและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การตัดสินใจคุณภาพ

บริษัท ที่กระจายอำนาจมักทำเช่นนั้นเพราะต้องการรักษาวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเป็นท้องถิ่นและปรับตัวได้ในแต่ละร้านค้าหรือหน่วยงานภายในองค์กร อย่างไรก็ตามใน บริษัท รวมศูนย์การตัดสินใจที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงที่สุด ตัวอย่างเช่นผู้ซื้อแบบรวมศูนย์มักมีทักษะมากที่สุดในการเจรจาต่อรองมูลค่าที่ดีสำหรับ บริษัท และระบุแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกสอนขององค์กรส่วนกลางจะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาและใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

ความสม่ำเสมอ

ความสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของการรวมศูนย์ในธุรกิจ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มผู้นำคนเดียวกันทำการตัดสินใจในนามของ บริษัท โดยทั่วไปการตัดสินใจเหล่านั้นจะทำในลักษณะที่สอดคล้องและคาดเดาได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานระดับแนวหน้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นและป้องกันความไม่พอใจบางอย่างที่อาจมาจากรูปแบบการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้การตัดสินใจที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถปรับปรุงความสอดคล้องของแบรนด์ได้หากพวกเขาทำโดยผู้นำคนเดียวกัน