การวิเคราะห์ SWOT ทำอะไรให้กับธุรกิจ?

การประเมินธุรกิจของคุณเป็นระยะมีความสำคัญต่อความสำเร็จ การเริ่มต้นธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจที่มีอยู่และละเลยภารกิจในการบำรุงรักษาตามปกติจะเป็นอันตราย เวอร์ชันธุรกิจของการบำรุงรักษาตามปกติคือการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์และการวิเคราะห์ธุรกิจเวอร์ชันหนึ่งเรียกว่า SWOT

การใช้ SWOT

SWOT หมายถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม การวิเคราะห์ประเภทนี้จะทำให้คุณมีมุมมองแบบครบวงจรว่าธุรกิจของคุณอยู่ที่ใด การวิเคราะห์ SWOT จะให้เครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์ SWOT ในภายหลังจะช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าของคุณได้ จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจถือเป็นปัจจัยภายใน โอกาสและภัยคุกคามถือเป็นปัจจัยภายนอก

การประเมินจุดแข็งทางธุรกิจ

ความแข็งแกร่งของธุรกิจของคุณอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นความภักดีของลูกค้าฐานลูกค้าขนาดใหญ่หรือความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เพื่อความสะดวกของลูกค้า จุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าความซื่อสัตย์และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นผลมาจากผลงานของพนักงานและการดำเนินธุรกิจที่ชาญฉลาดมักเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุด นี่คือประเภทของจุดแข็งที่โดยทั่วไปยากที่จะสูญเสียไปในทันที

การประเมินจุดอ่อนทางธุรกิจ

การวิเคราะห์จุดอ่อนของธุรกิจเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT ส่วนนี้จะช่วยในกระบวนการตัดสินใจสำหรับกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ การระบุจุดอ่อนต้องนำไปสู่มาตรการเชิงรุกเพื่อลดจุดอ่อนเหล่านี้ จุดอ่อนของธุรกิจอาจรวมถึงการจัดหาพนักงานน้อยที่สุดคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ดีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการเรียกเก็บเงินในราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง

การประเมินโอกาสทางธุรกิจ

คุณอาจสามารถใช้โอกาสทางธุรกิจภายนอกของคุณเพื่อแก้ไขจุดอ่อนภายในของธุรกิจของคุณตัวอย่างเช่นการปิดกิจการของคู่แข่ง อีกตัวอย่างหนึ่งคือความแข็งแกร่งภายในของวิศวกรที่มีทักษะสูงที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในยุคตัดของเทคโนโลยี ธุรกิจที่ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT อาจรับรู้ว่าโอกาสของธุรกิจสามารถให้การเติบโตทางธุรกิจหรือการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่

การประเมินภัยคุกคามทางธุรกิจ

ภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณอาจถูกปลอมแปลงเป็นจุดอ่อน อย่างไรก็ตามภัยคุกคามเป็นสิ่งภายนอกและอาจเป็นสถานการณ์ระยะสั้นที่ได้รับการแก้ไขค่อนข้างเร็ว ในทางกลับกันจุดอ่อนเป็นปัจจัยภายในที่อยู่ในการควบคุมของคุณ ภัยคุกคามอาจรวมถึงการกำหนดว่าระดับความสำเร็จของคู่แข่งของคุณเกิดจากราคาความต้องการที่ลดลงสำหรับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของคุณนโยบายที่เป็นมิตรกับลูกค้าที่ใช้โดยคู่แข่งและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ