ประเด็นสำคัญสำหรับการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้

ศูนย์การผลิตแบบลีนเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนด้วยระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การผลิตแบบลีนอาศัยระบบเทคโนโลยีแบบบูรณาการจำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในวัฒนธรรมของ บริษัท แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้สามารถนำเสนอความท้าทายที่แตกต่างกันซึ่งต้องเอาชนะเพื่อให้ได้ระบบการผลิตแบบลีนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการดำเนินงานแบบลีนของคุณเอง

ปัญหาซัพพลายเชน

การผลิตแบบลีนรวมถึงการลดขนาดหรือการกำจัดเวลาในการจัดเก็บสำหรับวัสดุขาเข้าและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกใกล้หมด การใช้ระบบสั่งซื้อแบบทันเวลาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบเข้ามาอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงาน สิ่งนี้ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์แม้จะรวมระบบการสั่งซื้ออัตโนมัติและระบบปฏิบัติตามคำสั่งซื้อระหว่างสอง บริษัท ของคุณ ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเช่นนี้สามารถนำเสนอประเด็นต่างๆได้เนื่องจากผู้จัดการโครงการในทั้งสอง บริษัท ต้องประสานงานซึ่งกันและกันในขณะที่จัดการด้านการดำเนินโครงการของตนเอง เช่นเดียวกันอาจเป็นจริงในส่วนปลายขาออกเช่นกัน การให้บริการลูกค้าทางธุรกิจด้วยระบบการสั่งซื้อแบบตรงเวลาอาจทำให้ธุรกิจของคุณต้องทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ที่ตรงเวลากรอกคำสั่งซื้อบ่อยครั้งและโดยอัตโนมัติ

การพัฒนาพนักงาน

การนำวิธีการผลิตแบบลีนมาใช้ในธุรกิจที่มีอยู่ทำให้เกิดช่องว่างของบุคลากรที่ต้องก้าวข้าม โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการปัญหาห่วงโซ่อุปทานในขณะที่ดูแลระบบการผลิตอัตโนมัติและระบบควบคุมคุณภาพต้องการพนักงานที่มีการศึกษาและได้รับการฝึกฝนมากกว่าการตั้งค่าสายการประกอบแบบเดิม ผู้ผลิตแบบ Lean ต้องการพนักงานที่มีทักษะสูงและมีการศึกษาในการตรวจสอบซ่อมแซมและออกแบบเค้าโครงของเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ พนักงานด้านเทคนิคมีแนวโน้มที่จะต้องได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและใบอนุญาตพิเศษในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าวและพวกเขาต้องการค่าตอบแทนที่สูงกว่าพนักงานที่ใช้แรงงานทั่วไปมาก

ประเด็นทางวัฒนธรรม

Going Lean นำเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติวิธีการทำงานในองค์กรการผลิต การดำเนินการผลิตแบบลีนจำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนน้อยเพื่อรับความรับผิดชอบที่หลากหลายมากขึ้นทำให้เส้นแบ่งระหว่างคำอธิบายงานที่เป็นทางการไม่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นที่เข้มงวดและมีความหมายในการลดของเสียซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่คุ้นเคยของพนักงาน ควรเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทำซ้ำและโครงสร้างโบนัสเพื่อให้รางวัลกับพฤติกรรมและแนวคิดที่ลดต้นทุนเวลาในการผลิตและของเสีย สิ่งนี้ต้องการการซื้ออย่างแท้จริงในทุกระดับของ บริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ควบคุมเครื่องจักรส่วนหน้า การพัฒนากระบวนการผลิตแบบลีนให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ความท้าทายทางเทคโนโลยี

การผลิตแบบลีนอาจต้องใช้การลงทุนล่วงหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบการผลิตใหม่ไปจนถึงซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในสายการประกอบ การเลือกระบบที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตแบบลีนเนื่องจากคุณจะต้องพึ่งพาระบบของคุณเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในหลักการของการดำเนินธุรกิจแบบลีนคือการทำให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้คุณพึ่งพาเทคโนโลยีได้มากกว่าที่เคยเป็นมา