วิธีส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในสถานที่ทำงาน

การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีส่วนร่วมและภักดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ การหมุนเวียนของพนักงานที่สูงขัดขวางการผลิตและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท วิธีที่ดีในการรักษาพนักงานและพัฒนาทักษะของพนักงานคือการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและกระตือรือร้น การส่งเสริมการเติบโตอย่างมืออาชีพแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณใส่ใจในความก้าวหน้าและอนาคตของพวกเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมีความภักดี

การสนับสนุนและแบบจำลองพฤติกรรม

หัวหน้างานและผู้นำในสถานที่ทำงานเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในสถานที่ทำงาน มีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของคุณเองและแจ้งให้พนักงานทราบว่าคุณให้ความสำคัญกับโอกาสเหล่านี้ในการพัฒนาอาชีพของคุณ แสดงความสนใจในความคืบหน้าของพนักงานแต่ละคนที่เข้าร่วมในหลักสูตรออนไลน์หรือโครงการพิเศษและแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขาในการประชุมพนักงานหรือการขาย สนับสนุนการลงทะเบียนพนักงานในสมาคมวิชาชีพหรือองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของคุณเอง

การมอบหมายงานข้ามการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในที่ทำงานเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในที่ทำงาน เมื่อพนักงานเชี่ยวชาญในงานที่จำเป็นในบทบาทของเธอแล้วให้เสนอโอกาสในการเรียนรู้ทักษะของตำแหน่งเสริม การฝึกอบรมข้ามสายจะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับงานของพวกเขามากพอที่จะให้โอกาสอื่น ๆ แก่พวกเขา การพัฒนาพนักงานให้มีบทบาทที่หลากหลายยังทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีทางธุรกิจเพราะจะช่วยหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อปกปิดการขาดงานเนื่องจากวันหยุดหรือวันที่ป่วย

เข้าถึงทรัพยากร

เสนอโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานของคุณด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย สร้างดีวีดีหรือห้องสมุดวิดีโอออนไลน์ของสื่อการฝึกอบรมและแบบฝึกหัด จัดเวิร์กช็อปหรือสัมมนาในสถานที่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเรียนรู้กับวิทยากรรับเชิญในประเด็นปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาของคุณ ประสานงานและมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการและความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานระหว่างสมาชิกในทีม ช่วยเหลือพนักงานที่สนใจในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและอาชีพของพวกเขาต่อไป

การฝึกสอนและการพัฒนา

จัดทำแผนพัฒนาที่กำหนดเองกับพนักงานแต่ละคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างมืออาชีพในระหว่างการวางแผนประสิทธิภาพ ขอให้สมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณระบุทักษะหรือพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งอย่างที่พวกเขาต้องการทำงาน สมาชิกในทีมงานและหัวหน้างานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อระบุโอกาสที่เหมาะสมและกำหนดเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น กำหนดเวลาการฝึกสอนหรือการให้คำปรึกษาเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและเปิดโอกาสให้พนักงานถามคำถาม