ข้อดีและข้อเสียในการเป็นผู้นำใน บริษัท หรือธุรกิจคืออะไร?

ธุรกิจขนาดเล็กมักเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้ประกอบการรายเดียวควบคุมธุรกิจทุกด้าน แม้ว่าการดำเนินงานเดี่ยวอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น: เจ้าของไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเป็นผู้นำหรือการจัดการพนักงาน การเป็นเจ้าของคนเดียวยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงโดยไม่ต้องจัดการกับการบริหาร อย่างไรก็ตามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ้นเจ้าของอาจจ้างคนงานเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานในที่สุด เมื่อถึงจุดนั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้นำ พวกเขาต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียของการเป็นผู้นำซึ่งหมายถึงการรู้ข้อ จำกัด ของการเป็นผู้นำและการปฏิบัติตามข้อ จำกัด เหล่านี้

ข้อเสีย: ใช้เวลาห่างจากการปฏิบัติงาน

ข้อ จำกัด ประการหนึ่งของการเป็นผู้นำคือการทำให้แน่ใจว่าคุณจัดหาทรัพยากรและการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณไม่ใช่กิจกรรมที่มีประสิทธิผล ในขณะที่การใช้เวลาเป็นผู้นำและสั่งสอนคนงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีผู้จัดการไม่ได้ผลิตสินค้าหรือบริการในขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ผู้ประกอบการที่จ้างพนักงานเพียงไม่กี่คนอาจพบว่าเวลาที่เขาใช้ในการปฏิบัติงานด้านผู้นำจะลดลงเป็นเวลาที่เขาต้องใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและทำการขาย ในบางกรณีเจ้าของธุรกิจจะจัดการกับข้อ จำกัด ของความเป็นผู้นำนี้โดยจ้างผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามข้อเสียเปรียบคือผู้ดูแลระบบคุณภาพสูงมีราคาแพงซึ่งอาจทำให้งบประมาณของ บริษัท ลดลง

ข้อเสีย: ส่งเสริมการปะทะกันของบุคลิก

เมื่อคุณคิดถึงข้อดีข้อเสียของการเป็นผู้นำสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการคือความจริงที่ว่าผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เห็นด้วยตากันเสมอไป นี่เป็นข้อดีข้อเสียอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากสถานที่ทำงานของคุณมีบุคลิกที่แตกต่างซึ่งจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเสมอไป ในความเป็นจริงธุรกิจบางแห่งประสบความขัดแย้งเนื่องจากความคิดที่ดีที่อาจมาจากมุมมองที่ขัดแย้งกัน แต่ปัญหาใน บริษัท ส่วนใหญ่คือคนงานอาจรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้นำของตนได้และความคิดแบบ "เรากับพวกเขา" สามารถพัฒนาได้ . ความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้จัดการและพนักงานอาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทที่เสียเวลาและลดผลผลิต ผู้จัดการจำเป็นต้องมีทักษะในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับบุคลิกของพนักงานที่แตกต่างกัน

ข้อได้เปรียบ: นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำคือหากผู้นำสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ ผู้จัดการที่ดีสามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานที่แตกต่างกันและมอบหมายงานให้สอดคล้องกัน การแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้มีผลงานเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ยอดขายสูงขึ้นและกำไรที่สูงขึ้น ในทางกลับกันภาวะผู้นำที่ไม่มีประสิทธิผลสามารถลดผลผลิตได้ ตัวอย่างเช่นหากผู้จัดการตัดสินใจที่จะทำงานที่ง่ายและมอบหมายงานที่ยากให้กับพนักงานอาจส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามผู้นำที่เข้าใจวิธีมอบหมายงานที่ปรับให้เหมาะกับทักษะและความสามารถของพนักงานแต่ละคนมักจะพบว่าพนักงานทำงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดี: ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน

อย่างไรก็ตามข้อดีของการเป็นผู้นำไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มผลผลิตเท่านั้นเนื่องจากความเป็นผู้นำที่ดียังช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานและทำให้พนักงานมีความภักดีต่อ บริษัท มากขึ้น พนักงานที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจผู้จัดการของพวกเขาและอาจเต็มใจที่จะทำงานหนักขึ้นและอยู่กับ บริษัท ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในระดับสูงผ่านการเป็นผู้นำที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร ขวัญกำลังใจที่ดีถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำเพราะช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความภักดีในหมู่พนักงาน