วิธีการขอใบอนุญาตภาษีการขาย

สำหรับธุรกิจใหม่ที่ตั้งใจจะขายสินค้าหรือบริการที่จับต้องได้จากสถานที่ตั้งจริงการขอใบอนุญาตภาษีการขายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ การเก็บและติดตามภาษีขายต้องเริ่มจากการขายครั้งแรกของธุรกิจ รัฐมณฑลและท้องถิ่นต้องพึ่งพาภาษีการขายเพื่อเป็นทุนในการให้บริการที่จำเป็น ดังนั้น บริษัท ที่ไม่จ่ายภาษีการขายอาจถูกลงโทษขั้นรุนแรงรวมถึงการปิดกิจการ

ใครต้องการใบอนุญาต

โดยทั่วไปรัฐกำหนดให้คุณต้องขอภาษีการขายหรือใบอนุญาตจากผู้ขายหากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ คุณต้องดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวหุ้นส่วน บริษัท LLC หรือหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ในรัฐนั้น บริษัท ของคุณต้องขายทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีแก่ลูกค้าในรัฐนั้น หากธุรกิจของคุณขายปลีกสินค้าคุณต้องมีใบอนุญาตภาษีการขาย หากธุรกิจของคุณเก็บภาษีการขายคุณต้องมีใบอนุญาตภาษีขาย สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตหรือไม่ให้ตรวจสอบกับผู้ควบคุมหรือกรมสรรพากรของรัฐของคุณ

วิธีการใช้

รัฐออกใบอนุญาตของผู้ขายให้กับเจ้าของธุรกิจเพื่ออนุญาตให้คุณเก็บภาษีการขายจากลูกค้าและรายงานการขายและการจัดเก็บภาษีต่อรัฐ ตอนนี้รัฐส่วนใหญ่รวมถึงเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณยื่นขอใบอนุญาตภาษีการขายทางออนไลน์ได้แล้ว หากคุณดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของคนเดียวคุณต้องแจ้งหมายเลขประกันสังคมวันเกิดและสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐหรือรัฐบาลกลาง

รายการที่จำเป็นในการสมัคร

หากธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากรวมถึง บริษัท หรือ LLC คุณต้องระบุชื่อ บริษัท หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและวันที่และสถานะของการจัดตั้ง บริษัท หรือองค์กร ในบางรัฐเช่นเท็กซัสธุรกิจต้องระบุชื่อธนาคารและที่ตั้งชื่อซัพพลายเออร์และที่อยู่ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำบัญชีหรือผู้ทำบัญชีการอ้างอิงและภาษีการขายและภาษีการขายที่คาดหวัง ตรวจสอบใบสมัครภาษีการขายของรัฐของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ควบคุมของรัฐเพื่อยืนยัน

แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์และไฟล์

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แอปพลิเคชันขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและเจ้าของของคุณ แอปพลิเคชันที่เสร็จสมบูรณ์บางส่วนอาจทำให้กระบวนการล่าช้า เจ้าของหรือกรรมการผู้จัดการกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ต้องลงนาม หากคุณเป็นหุ้นส่วนทั่วไปหุ้นส่วนทุกคนต้องลงนาม โดยทั่วไปแล้วผู้ลงนามรายอื่นต้องได้รับการยืนยันผ่านหนังสือมอบอำนาจหรือการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษร ลงชื่อและส่งใบสมัคร รัฐส่วนใหญ่ไม่เรียกเก็บใบอนุญาตจากผู้ขาย แต่บางรัฐอาจต้องวางเงินประกันหากธุรกิจมีประวัติเสียภาษีค้างชำระ รัฐส่วนใหญ่จะส่งใบอนุญาตของคุณทางไปรษณีย์ภายในสี่ถึงหกสัปดาห์หลังจากได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์

ข้อควรระวัง

ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายภาษีการขายในรัฐของคุณและตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของคุณ ภาษีการขายแตกต่างกันไปตามแต่ละมณฑลดังนั้นคุณอาจต้องประเมินภาษีการขายของลูกค้าตามอัตราของมณฑล ขั้นตอนการกำหนดและประเมินอัตราภาษีขายตามเขตอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่รัฐส่วนใหญ่มีซอฟต์แวร์หรือฐานข้อมูลที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการได้อย่างมาก