วิธีการแปลงค่าจ้างรายครึ่งเดือนเป็นอัตรารายชั่วโมง

บริษัท ต่างๆจ่ายเงินให้พนักงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นบางคนอาจจ่ายเงินให้พนักงานทุกสัปดาห์ในขณะที่บางคนอาจจ่ายน้อยลงเพื่อประหยัดเงินในการประมวลผลเงินเดือน หาก บริษัท ของคุณจ่ายรายครึ่งเดือนนั่นหมายความว่า บริษัท ของคุณจ่ายสองครั้งในแต่ละเดือน การหาอัตรารายชั่วโมงของพนักงานที่ได้รับเงินเดือนของคุณจากระยะเวลาการจ่ายครึ่งเดือนนั้นคุณจะต้องรู้ว่าพนักงานแต่ละคนทำงานกี่ชั่วโมง

1

นับจำนวนวันทำงานที่จ่ายในช่วงครึ่งเดือน หากคุณจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเป็นรายปีแต่ละงวดครึ่งเดือนจะมี 86.667 ชั่วโมงต่องวดการจ่าย

2

คูณจำนวนวันทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำงานต่อวัน ตัวอย่างเช่นหากคุณมีพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงาน 5 ชั่วโมงต่อวันและมีวันทำงาน 11 วันในช่วงครึ่งเดือนให้คูณ 5 ด้วย 11 เพื่อพบว่าพนักงานทำงาน 55 ชั่วโมงในช่วงที่จ่ายเงิน

3

หารค่าจ้างรายครึ่งเดือนของพนักงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานต่อรอบระยะเวลาการจ่ายครึ่งเดือนเพื่อหางวดการจ่ายครึ่งเดือนของพนักงาน การใช้มาตรฐาน 86.667 ชั่วโมงทำงานต่อรอบระยะเวลาการจ่ายครึ่งเดือนหากเงินเดือนกึ่งเดือนเท่ากับ 1,700 ดอลลาร์ให้หาร 1,700 ดอลลาร์ด้วย 86.667 เพื่อหาค่าจ้างรายชั่วโมงเท่ากับ 19.52 ดอลลาร์ อีกวิธีหนึ่งหากพนักงานพาร์ทไทม์ทำงาน 55 ชั่วโมงและได้รับเงินเดือน 1,000 ดอลลาร์ให้หาร 1,000 ดอลลาร์ด้วย 55 เพื่อรับ $ 18.18