การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์บนเครื่อง Mac

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เหมือนคนกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าให้ใช้งานกับอินเทอร์เน็ตที่เหลือ คำขอทางอินเทอร์เน็ตเช่นคำขอดูเว็บเพจจะถูกส่งไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ก่อนจากนั้นจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตปลายทาง ในทำนองเดียวกันอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์จะส่งการตอบสนองไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลและโดยธุรกิจต่างๆเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมว่าจะเยี่ยมชมหน้าเว็บใดบนคอมพิวเตอร์ของ บริษัท Apple เปลี่ยนขั้นตอนในการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อยด้วยการเปิดตัว OS X 10.8 ("Mountain Lion")

1

คลิกไอคอน Apple แล้วเลือก "System Preferences"

2

คลิก "เครือข่าย"

3

เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต - AirPort (Wi-Fi) หรืออีเธอร์เน็ต (มีสาย) สิ่งนี้จำเป็นเนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าต่างๆสำหรับการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันได้

4

คลิก "ขั้นสูง" แล้วคลิกแท็บ "พร็อกซี"

5

เลือกประเภทของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าในบานหน้าต่างด้านซ้าย (ดูคำแนะนำ) ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ Web Proxy (HTTP) และ SOCKS Proxy

6

ป้อนที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใช้ในบานหน้าต่างด้านขวา (ดูคำแนะนำ) หากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องการให้คุณเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานให้คลิกช่องที่มีข้อความว่า "Proxy Server ต้องใช้รหัสผ่าน" จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณลงในช่องที่มีให้

7

คลิก "ตกลง"