การสื่อสารมีผลต่อการทำงานอย่างไร?

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในที่ทำงาน การสื่อสารมีอยู่หลายประเภทซึ่งล้วนส่งผลต่อผลผลิตและความสามารถในการทำงานในระดับสูง บทบาทงานมีอิทธิพลต่อระดับการสื่อสารที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเฉพาะ ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายต้องการทักษะการสื่อสารด้วยวาจาในบทบาทที่เผชิญหน้ากับลูกค้าในขณะที่นักพัฒนาเว็บต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและทักษะในการประมวลผลข้อมูลและสื่อสารผ่านระบบซอฟต์แวร์ บทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งสองเป็นตัวแทนของสายการสื่อสารในที่ทำงาน

เครื่องมือและกระบวนการสื่อสาร

การสื่อสารมีหลายรูปแบบ กระบวนการสื่อสารแบบฮาร์ดไลน์ ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์บัญชีอีเมลและแพลตฟอร์มการส่งข้อความการสื่อสารภายในเช่น Slack และ Basecamp เครื่องมือเหล่านี้ให้ความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานคนอื่น ๆ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานพื้นฐานของธุรกิจใด ๆ หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้การทำงานง่ายๆให้เสร็จสมบูรณ์จะถูก จำกัด อย่างรุนแรง

เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสร้างประสิทธิภาพที่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและเดินทางได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ปฏิทินดิจิทัลยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญสำหรับเวลาประชุมและภาระหน้าที่ ปฏิทินที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีเมลจะทำงานร่วมกันเพื่อซิงค์การตั้งเวลาและรายชื่อติดต่อภายใต้หลังคาเดียวกัน

การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

นอกระบบอีเมลและการส่งข้อความเพื่อนร่วมงานจะสื่อสารกันด้วยวาจาผ่านการประชุมและการโต้ตอบแบบสบาย ๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมืออาชีพเชิงบวกผ่านการทำงานร่วมกันมีประสิทธิผลสูงในที่ทำงาน ผู้ที่อยู่ในบทบาทผู้นำต้องสามารถสื่อสารกับบุคคลและในการตั้งค่ากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านการนำเสนอและการจัดกลุ่ม

ในโลกแห่งอุดมคติการโต้ตอบทุกครั้งจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปข้างหน้า แต่มีตัวอย่างการสื่อสารที่ไม่ดีมากมายที่ขัดขวางธุรกิจและผลผลิต พฤติกรรมก้าวร้าวการรังแกและการล่วงละเมิดทางเพศล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหลายแห่งในสังคม แผนกทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมายหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยที่พนักงานปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมทั่วไป

การสื่อสารกับลูกค้า

การสื่อสารกับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำหรับบทบาทการขายหรือการบริการลูกค้า สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าต้องเผชิญมีผลกระทบที่เป็นไปได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ บริษัท และตัวตนในชุมชนที่ให้บริการ

ในบางกรณีพนักงานจะต้องปฏิบัติตามสคริปต์ที่ควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สคริปต์ควบคุมไม่ใช่ทางเลือกเสมอไปและพนักงานต้องรู้วิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า การล้มเหลวในบทบาทนี้อาจส่งผลเสียต่อ บริษัท พนักงานที่ต่อสู้กับการสื่อสารจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมหรือบทบาทอื่นที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า